Handbook of Plant Biotechnology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Klee Harry, Christou Paul

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470869147

Ký hiệu phân loại: 660.6 Biotechnology

Thông tin xuất bản: Wiley, 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 63996

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH