PGPR biocontrol and biofertilization

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Zaki A Siddiqui

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1402040023

Ký hiệu phân loại: 579.3163 *Prokaryotes

Thông tin xuất bản: Springer, 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 63998

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH