Street Law : A course in practical law
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0314027130


Thông tin xuất bản: New York :West Pub. Co., 1994, In lần thứ 5

Mô tả vật lý: 647 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

ID: 64
1. Kỹ năng sống
  - Law
  - United States; Luật
  - Sách tranh ; Hoa Kỳ; Pháp luật
  - Mỹ1. Kỹ năng sống
  - Law
  - United States
2. Luật
  - Sách tranh
3. Hoa Kỳ
4. Pháp luật
  - Mỹ
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 349.730


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH