Giáo trình Triết học Mác-Lênin
 4 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 2

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.411 Philosophic foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 671 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương I : Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội.Chương II : Khái lược về lịch sử triết học trước MácChương III : Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - LêninChương IV : Chủ nghĩa duy vậtChương V : Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến và về sự phát triểnChương VI : Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vậtChương VII : Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vậtChương VIII : Ly' luận nhận thứcChương IX : Xã hội và tự nhiênChương X : Hình thái kinh tế - xã hộiChương XI : Giai cấp và đấu tranh giai cấp. Giai cấp, dân tộc, nhân loạiChương XII : Nhà nước và cách mạngChương XIII : Ý thức xã hộiChương XIV : Vấn đề con người trong triết học Mác - LêninChương XV : Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại.

Philosophy, Marxist -- Study and teaching; Triết học -- Mác-Lênin; Triết học Marx -- Học tập và giảng dạy

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 100.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH