Protein-ligand interactions from molecular recognition to drug design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  3527305211

Ký hiệu phân loại: 615.19 Pharmaceutical chemistry

Thông tin xuất bản: Wiley, 2003,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Ligands-- Proteins-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH