Microsoft Office 2010

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ed Bott, Carl Siechert

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735626898

Ký hiệu phân loại: 005.5 General purpose application programs formerly 005.3

Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft, 2011

Mô tả vật lý: xxiv, 934 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 64378

Provides timesaving tips, tricks, shortcuts, solutions, and troubleshooting guidelines for Microsoft Excel, Outlook, Word, PowerPoint, and other applications, and explores new features and capabilities of Office 2010.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH