Hệ thống hóa văn bản pháp luật về tài chính kế toán - thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 343.03 Law of public finance

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 921 tr. ; , 29 cm

Ngôn ngữ:


Phần I: Luật đầu tư nước ngoàiPhần II: Thuế đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoàiPhần III: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuPhần IV: Thuế thu nhập đối với người co thu nhập caoPhần V: Hải quanPhần VI: ASEAN (AFTA - CEFT).

Kế toán, Luật-- Tài chánh, Luật-- Thuế, Luật-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9D
Sai Gon Campus
4B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 343.030


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH