Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.9 - 1948
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.51 Socialism and related systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 513 tr. ; , 22 cm

Ngôn ngữ:


Đảng cộng sản Việt Nam -- Lịch sử-- Văn kiện Đảng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.510


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH