Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Chi cục thuế Quận 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Ly, Phan Thị Mỹ Hạnh(GVHD)

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 336.2 Taxes

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 65009

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH