Private Sector Involvement and International Financial Crises [electronic resource] : An Analytical Perspective.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Chui, Prasanna Gai

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0199267758

Ký hiệu phân loại: 332.042 International finance

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2005

Mô tả vật lý: 224 p.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65026

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH