Hồ Chí Minh tuyển tập : T.3 - 1954-1969
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.4309597 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2002, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 748 tr. ; , 22 cm

Ngôn ngữ:


Hồ Chí Minh -- Tư tưởng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.430


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH