Food and beverage cost control

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lea R Dopson, David K Hayes, Jack E Miller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471355151

Ký hiệu phân loại: 647.95 Eating and drinking places

Thông tin xuất bản: New York : Wiley, 2002

Mô tả vật lý: xii, 594 p. : , ill. ; , 25 cm. + , 1 computer disk (3 1/2 in.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65075

Includes bibliographical references (p. 584-586) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH