The market system [electronic resource] : what it is, how it works, and what to make of it

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles Edward Lindblom

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 330.12 Systems

Thông tin xuất bản: New Haven : Yale University Press , 2001

Mô tả vật lý: 296 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65089

Includes bibliographical references (p. 279-290) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH