Fruit and vegetable biotechnology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Victoriano Valpuesta

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849314364

Ký hiệu phân loại: 631.5 Cultivation and harvesting

Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : Cambridge, England : CRC Press ; Woodhead Pub., 2002

Mô tả vật lý: xi, 338 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65090

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH