Fruit and vegetable biotechnology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0849314364

Ký hiệu phân loại: 631.5 Cultivation and harvesting

Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : Cambridge, England :CRC Press ; Woodhead Pub., 2002,

Mô tả vật lý: xi, 338 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


* Agricultural biotechnology.
  - Fruit
  - Genetics.
* Genetically modified foods.
  - Vegetables
  - Genetics.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH