Science in the age of computer simulation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0226902021

Ký hiệu phân loại: 507.2 Research; statistical methods

Thông tin xuất bản: Chicago :University of Chicago Press, 2010.,

Mô tả vật lý: xi, 152 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Knowledge, Theory of.-- Science -- Data processing ; Philosophy.; Science -- Experiments ; Computer simulation.; Science -- Methodology.; Science -- Philosophy.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH