101 project management problems and how to solve them : practical advice for handling real-world project challenges

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tom Kendrick

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0814415571

Ký hiệu phân loại: 658.4 Executive management

Thông tin xuất bản: New York : AMACOM, American Management Association, 2011

Mô tả vật lý: xii, 260 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65150

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH