Managing public debt : from diagnostics to reform implementation.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821368729

ISBN: 0821368737 (electronic)

ISBN-13: 978-0821368725

ISBN: 9780821368732 (electronic)

Ký hiệu phân loại: 352.4 Financial administration and budgets

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : World Bank, 2007.

Mô tả vật lý: xvi, 120 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 65151

Includes bibliographical references (p. 111-113) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH