Inside COM+ Base services

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Guy Eddon, Henry Eddon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735607281

Ký hiệu phân loại: 005.276 Programming for distributed computer systems

Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft, 1999

Mô tả vật lý: 660 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 6517

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH