iPad application development for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470920505

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley Pub., 2011, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xviii, 534 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Application software -- Development ; Handbooks, manuals, etc.; iPad (Computer) -- Programming ; Handbooks, manuals, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH