Spectroscopic Properties of Rare Earths in Optical Materials [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Hull

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540238867

ISBN-13: 978-3540282099

Ký hiệu phân loại: 620.11295 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Tsinghua University Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65209

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH