Take your iPad to work [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Brian Proffitt, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1435459008

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Boston :Course Technology PTR, 2011,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Business -- Data processing.; iPad (Computer) -- Programming.; Tablet computers -- Programming.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH