Polymeric materials in organic synthesis and catalysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael R Buchmeiser

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527306307

Ký hiệu phân loại: 668.9 Polymers and polymerization

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2003

Mô tả vật lý: xxiii, 559 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65283

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH