Software defined radio [electronic resource] : the software communications architecture

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Bard, Vincent J Kovarik

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.384 Radio and radar

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England : John Wiley, 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65289

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH