Electro-optics handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0071450254

Ký hiệu phân loại: 621.36

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, c2000., 2nd ed.

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


Electrooptical devices., Electrooptics., Far ultraviolet detectors., Far ultraviolet radiation., Gas lasers., Holography., Integrated optics., Laser spectroscopy., Lasers , Industrial applications., Safety measures., Lasers in medicine., Lasers., Microlithography., Nonlinear optics., Optical amplifiers., Optical detectors., Optical fiber detectors., Optical fibers., Optical phase conjugation., Photochemistry., Semiconductor lasers., Solid state lasers., Ultraviolet detectors., Ultraviolet radiation., X-ray lasers.,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn