Electro-optics handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0071450254

Ký hiệu phân loại: 621.36

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, c2000., 2nd ed.

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


Electrooptical devices.-- Electrooptics.-- Far ultraviolet detectors.-- Far ultraviolet radiation.-- Gas lasers.-- Holography.-- Integrated optics.-- Laser spectroscopy.-- Lasers -- Industrial applications.; Lasers -- Safety measures.; Lasers in medicine.-- Lasers.-- Microlithography.-- Nonlinear optics.-- Optical amplifiers.-- Optical detectors.-- Optical fiber detectors.-- Optical fibers.-- Optical phase conjugation.-- Photochemistry.-- Semiconductor lasers.-- Solid state lasers.-- Ultraviolet detectors.-- Ultraviolet radiation.-- X-ray lasers.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn