Facebook marketing : designing your next marketing campaign
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0789743213

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Que, 2010, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xvi, 195 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 65325
Facebook (Electronic resource)
  - Internet advertising.
  - Internet marketing.
  - Social networks
  - Computer network resources.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH