Learning and memory : from brain to behavior
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0716786540

Ký hiệu phân loại: 153.1 Memory and learning

Thông tin xuất bản: New York :Worth Publishers, 2008,

Mô tả vật lý: xxii, 533, [80] p. : , ill. (chiefly col.) ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Learning -- Physiological aspects. ; Learning, Psychology of. -- Memory -- Physiological aspects.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH