Recent advances on elliptic and parabolic issues [electronic resource] : proceedings of the 2004 Swiss-Japanese Seminar : Zurich, Switzerland, 6-10 December 2004

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M Chipot, Hirokazu Ninomiya

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 515.3533 Differential calculus and equations

Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific, 2006

Mô tả vật lý: viii, 292 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65390

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH