Principles of electrochemistr

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dvořá, Kava, Jiři� Koryta

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 541.3 Miscellaneous topics in physical chemistry

Thông tin xuất bản: Chichester ; New York : John Wiley & Sons Ltd, 1987

Mô tả vật lý: xv, 486 p. : , ill. ;

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65413

Includes bibliographical references an
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH