Google Analytics [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Wiley, 2007,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 65417
1. Google.
  - Internet searching
  - Statistical services.; Internet users
  - Statistics.; Web usage mining
  - Computer programs.1. Google.
  - Internet searching
  - Statistical services.
2. Internet users
  - Statistics.
3. Web usage mining
  - Computer programs.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH