Hack the stack

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.8

Thông tin xuất bản: Rockland, Mass. :Syngress Pub., 2006,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


Computer networks -- Security measures.; Computer security.-

DÃY KỆ
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn