Principles of functional verification

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andreas Meyer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750676175

Ký hiệu phân loại: 621.3815 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Burlington, MA : Elsevier Science : Newnes, 2004

Mô tả vật lý: x, 206 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65466

Includes bibliographical references (p. 199-200) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH