Incredible iPad apps for dummies [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bryan Chaffin, Bob LeVitus

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.365 Programs for specific computers

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub., 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65482

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH