Reinforced concrete design with FRP composites [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: New York : London :CRC ; Taylor & Francis [distributor], 2007,

Mô tả vật lý: 382 p.

Ngôn ngữ:


Fiber reinforced plastics.-- Reinforced concrete construction.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH