Practical railway engineering [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 625.1 Railroads

Thông tin xuất bản: London : Hackensack, NJ :Imperial College Press ; Distributed by World Scientific Pub., 2005, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xxi, 190 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Railroad engineering.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH