Wind and solar power systems [electronic resource] : design, analysis, and operation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mukund R Patel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849315700

ISBN-13: 978-0849315701

Ký hiệu phân loại: 621.31 Generation, modification, storage, transmission of electric power

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Taylor & Francis , 2006

Mô tả vật lý: 448 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65523

Includes bibliographical references (p. 401-425) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH