3G marketing on the Internet, seventh edition [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1931644373

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, Fla. :Maximum Press, 2006, 7th ed.

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 65588
Electronic commerce.
  - Internet advertising.
  - Internet marketing.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH