Information security, coding theory and related combinatorics : information coding and combinatorics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dea Crnković, Vladimir Tonchev

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1607506629

ISBN-13: 978-1607506621

Ký hiệu phân loại: 511.6 Combinatorics (Combinatorial analysis)

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Washington, D.C. : IOS Press, 2011

Mô tả vật lý: viii, 451 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65616

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH