Computational models of conditioning

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nestor A Schmajuk

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521113644

ISBN-13: 978-0521113649

Ký hiệu phân loại: 153.1 Memory and learning

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010.

Mô tả vật lý: vii, 275 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 65656

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH