Growing object-oriented software, guided by tests

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steve Freeman, Nat Pryce

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321503627

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison Wesley, 2010

Mô tả vật lý: xxiii, 358 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65664

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH