The determinants of currency crises : a political economy approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bjoern Rother

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0230221815

ISBN-13: 978-0230221819

Ký hiệu phân loại: 332.46 Monetary policy

Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2009

Mô tả vật lý: ix, 188 p. : , ill. ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65668

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH