Exchange rate, monetary and financial issues and policies in Asia [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rasyad A Parinduri, Ramkishen S Rajan, Shandre Thangavelu

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 332 Financial economics

Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific, 2009

Mô tả vật lý: xxiv, 300 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65671

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH