Structural dynamics and vibration in practice [electronic resource] : an engineering handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Douglas Thorby

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750680024

ISBN-13: 978-0750680028

Ký hiệu phân loại: 624.176 Stresses and strains (Deformation)

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston ; London : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2008.

Mô tả vật lý: xv, 401 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 65685

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH