Polymer gels and networks [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A. R Khokhlov, Yoshihito Osada

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0203908396

Ký hiệu phân loại: 547 Organic chemistry

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2002

Mô tả vật lý: ix, 381 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65694

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH