Cơ sở văn hóa Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 306.09597 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, 1997, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 283 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Văn hóa học và văn hóa Việt nam. Văn hóa nhận thức. Văn hóa tổ chức cộng đồng: đời sống tập thể. Văn hóa tổ chức cộng đồng: đời sống cá nhân. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội..

Văn hóa -- Việt Nam ; Giáo trình

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
5D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH