British economic growth, 1856-1973 [electronic resource] : the post-war period in historical perspective

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. H Feinstein, R. C. O Matthews, J. C Odling-Smee

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0198284536

Ký hiệu phân loại: 330.941 Economics

Thông tin xuất bản: Stanford : Stanford University Press, 1982.

Mô tả vật lý: xxiv, 712 p.ill.24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65742

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH