PCR cloning protocols

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bing-Yuan Chen, Harry W Janes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0896039692

ISBN: 0896039730 (comb. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 572.8 Biochemical genetics

Thông tin xuất bản: Totowa, N.J. : Humana Press, 2002

Mô tả vật lý: xiv, 439 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65745

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH