Interest and prices : foundations of a theory of monetary policy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Woodford

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0691010498

Ký hiệu phân loại: 332.46 Monetary policy

Thông tin xuất bản: Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2003

Mô tả vật lý: xv, 785 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65774

Includes bibliographical references (p. 747-764) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH