Exchange rate systems and policies in Asia [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Sau-Leung Yip

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 332.456095 Money

Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific, 2008

Mô tả vật lý: xxi, 174 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65781

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH