Ruby pocket reference

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Fitzgerald

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596514816

ISBN-13: 978-0596514815

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly, 2007

Mô tả vật lý: vi, 170 p. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65782

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH