Engineering mathematics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. O Bird

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0080965628

Ký hiệu phân loại: 510.2462 Mathematics

Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes, 2010

Mô tả vật lý: xiii, 596 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65804

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH